Bc. Aleš ROZSÍVAL

Diplomová práce

Příprava elektronických výukových materiálů - program EDUBASE

Using EDUBASE software to preparing electronic education materials
Anotace:
Práce se zabývá didaktickými zásadami vyučovacího procesu, didaktickými a učebními pomůckami, zásadami pro jejich tvorbu a použití. Vysvětluje pojem e- lerning, jeho princip funkce a využití ve vzdělávání, jak ve školním vyučování, tak i mimo něj. V dalších kapitolách popisuje možnosti a systém práce v programu EDUBASE 2 a využívání e-lerningu ve vzdělávacím procesu na středních školách v České republice
Abstract:
This work deals with didactic principles of teaching, with didactic and teaching aids and with principles of creating and the use of these didactic and teaching aids. The conception of E-learning, its principles of function and using in education at school and except it is explained in this work. In further chapters this work describes possibilities and system of work in programme Edubase 2 and exploitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROZSÍVAL, Aleš. Příprava elektronických výukových materiálů - program EDUBASE. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta