Tomáš PLUCEK

Bachelor's thesis

Vliv technologie kompostování na kvalitu kompostu

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv technologie kompostování, má za následek kvalitu kompostu. Cílem bylo provést stanovení kationtové výměnné sorpční kapacity metodou podle Sandhoffa a vytvořit návrh optimální technologie kompostování. Je zde možné najít správné parametry pro vytvoření správných podmínek kompostovacího procesu. Vzorky byly odebrány ze tří vybraných provozů, a sice z kompostárny …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the effect of composting technology on the quality of compost. The goal was to determine the CEC (cation Exchange capacity) according to Sandhoff and to create a proposal for the optimal composting technology. It is possible to find the right parameters for creating the right conditons of the composting proces. Samples were taken from three selected plants, from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLUCEK, Tomáš. Vliv technologie kompostování na kvalitu kompostu. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses l9gn5d l9gn5d/2
13/9/2019
Folders
Files
Bulánová, L.
14/9/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.