Bc. Slavomíra Krupová

Master's thesis

Variabilita srdeční frekvence a kardiorespirační parametry u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a diabetem mellitem 2. typu v průběhu kardiovaskulární rehabilitace

Heart rate variability and cardiovascular parameters in patients with ischemic heart disease and diabetes mellitus type 2 during cardiovascular rehabilitation
Abstract:
Tato práce se zabývá vlivem 12 týdenního kombinovaného tréninku na parametry variability srdeční frekvence (TP, LF, HF, LF/HF, intervalu R-R), kardiorespirační parametry (SFvých, SFpeak, Wpeak, Wpeak . kg-1, VO2peak, VO2peak . kg-1, METpeak) a BMI v souboru 18 pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a diabetem mellitem 2. typu a souboru 22 pacientů bez diabetu. Trénink vedl k signifikantnímu …more
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate impact of 12 weeks combined training on heart rate variability (TP, LF, HF, LF/HF, interval R-R), cardiorespiratory parameters (SFrest, SFpeak, Wpeak, Wpeak . kg-1, VO2peak, VO2peak . kg-1, METpeak) and anthropometric parameter BMI in 18 patients with ischaemic heart disease and diabetes mellitus type 2 and 22 patients without diabetes. After training the Wpeak …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta