Bc. Michaela Kecskésová

Master's thesis

Malaria outbreaks and regional development

Malaria outbreaks and regional development
Abstract:
Tato práce se zabývá identifikací vlivu ohnisek malárie, speciálně těch způsobených parazity Plasmodium falciparum a Plasmodium vivax, na regionální ekonomický rozvoj v Indii aproximovaný satelitními snímky nočního osvětlení. V práci je na úvod představena literatura pojednávající o vztahu mezi ekonomickým růstem a zdravím jako takovým, po které následuje literatura více zaměřená na vliv malárie. V …more
Abstract:
This thesis aims to identify the impact of malaria outbreaks, specifically those caused by parasites Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, on regional economic growth in India, approximated by night-time satellite images. Thesis starts by introducing literature arguing about the relationship between economic growth and health in general, followed by literature more focused on the impacts of malaria …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta