Nikola POLÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Fondy EU a jejich využití ve městě Roudnice nad Labem

EU Funds and Their Use in the Municipality of Roudnice nad Labem
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je posoudit význam dotací získaných z fondů Evropské unie pro rozvoj obce. Teoretická část práce popisuje problematiku regionální politiky, evropských fondů a systém čerpání prostředků z těchto fondů. V praktické části jsem analyzovala sekundární data a hodnotila tak čerpání dotací EU ve městě Roudnice nad Labem. Pozornost jsem zaměřila na dotace, které byly poskytnuty na …more
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis is to assess the importance of subsidies from EU Funds for municipality development. The theoretical part describes the issue of regional policy, EU Funds and the system of drawing of this funds. In the practical part I analyzed secondary data and evaluated so drawing EU subsidies in Roudnice nad Labem. My attention was devoted to subsidies that were provided to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Kopáček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁČKOVÁ, Nikola. Fondy EU a jejich využití ve městě Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická