Iveta BYDŽOVSKÁ

Bakalářská práce

Účinnost nástrojů komunikačního mixu města Roudnice nad Labem

Effectiveness of the instruments of communication mix of Roudnice nad Labem
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení využití nástrojů komunikačního mixu ve městě Roudnice nad Labem. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část představuje marketing a jeho využití pro obce. Je zde definován komunikační mix obecně tzv. základní 4P a komunikační mix obce, které je rozšířeno o další nástroje pro využití ve veřejné správě 8P. Následně je představena …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an evaluation of communication mix usage in Roudnice nad Labem. The bachelor thesis is devided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of this thesis introduces marketing and its use for municipalities. The communication mix is defined generally via so called basic 4P and municipality communication mix, which is extended by another tools for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYDŽOVSKÁ, Iveta. Účinnost nástrojů komunikačního mixu města Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj