Nikola POLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Fondy EU a jejich využití ve městě Roudnice nad Labem

EU Funds and Their Use in the Municipality of Roudnice nad Labem
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je posoudit význam dotací získaných z fondů Evropské unie pro rozvoj obce. Teoretická část práce popisuje problematiku regionální politiky, evropských fondů a systém čerpání prostředků z těchto fondů. V praktické části jsem analyzovala sekundární data a hodnotila tak čerpání dotací EU ve městě Roudnice nad Labem. Pozornost jsem zaměřila na dotace, které byly poskytnuty na …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis is to assess the importance of subsidies from EU Funds for municipality development. The theoretical part describes the issue of regional policy, EU Funds and the system of drawing of this funds. In the practical part I analyzed secondary data and evaluated so drawing EU subsidies in Roudnice nad Labem. My attention was devoted to subsidies that were provided to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kopáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁČKOVÁ, Nikola. Fondy EU a jejich využití ve městě Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická