Bc. Vladislava Vondrová

Master's thesis

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v informační společnosti

Youth clubs social services in the information society
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, do jaké míry a jak ovlivňují předpoklady sociálních pracovníků jako je motivace, ideály, představa o vlastní roli, znalosti a dovednosti zprostředkovávání kompetencí spojených s informačními a komunikačními technologiemi klientům v souvislosti se začleňováním klientů do společnosti. Práce se skrze ekologickou perspektivu člověk-v-prostředí a pojetí sociální …more
Abstract:
The aim of diploma thesis is to discover how and to what extent the assumption of social workers (motivation, role, ideal, knowledge and skills) are influential in transmitting of ICT competencies to clients in the context of inclusion of clients into the society. In the thesis, two perspectives are used. Person-in-environment perspective and social work as capacity building perspective. Both of them …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií