Bc. Ilona Smolová

Diplomová práce

Finanční aspekty spolupráce partnerů v hodnotových řetězcích se zaměřením na řízení peněžních prostředků

Cooperation of partners in the value chain, focusing on the cash control
Anotace:
Práce se zabývá finančními aspekty spolupráce partnerů v hodnotovém řetězci se zaměřením na řízení peněžních prostředků. V první části práce je vymezen hodnotový řetězec a hodnotová síť. Dále je pozornost věnována řízení peněžních prostředků a spolupráci partnerů při řízení peněžních prostředků v hodnotových řetězcích. V druhé části diplomové práci jsou uvedeny výsledky výzkumu, zaměřeného na spolupráci …více
Abstract:
The work deals with the financial aspects of the cooperation of partners in the value chain, focusing on the management of funds. At the first part of the work it is defined what the value chain and value network are. Next part is focused on cash control and cooperation partners in the area in the value chains. In the second part of the thesis they are presented the results of research, focusing on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolová, Ilona. Finanční aspekty spolupráce partnerů v hodnotových řetězcích se zaměřením na řízení peněžních prostředků. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků