Bc. Denisa Najserová

Bakalářská práce

Ageismus a koncepce aktivního stárnutí

Ageism and the Concept of Active Ageing
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem ageismu a jeho zdroji, mýty o stáří, projevy ageismu včetně syndromu EAN a prevenci ageismu. Dále charakterizuje koncept aktivního stárnutí a politiku stárnutí České republiky, jejíž součástí jsou vnitrostátní strategické dokumenty přípravy na stárnutí. Praktická část, za pomoci kvantitativního výzkumu, prozkoumává vztah mezi konceptem aktivního …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on description of ageism and its sources, myths about ageing, manifestations of ageism including EAN syndrome and prevention of ageism. Thesis is also characterizing active aging concept and Czech Republic´s policy of ageing which includes national strategic documents of preparations for ageing. Practical part of this thesis via quantitative research examines relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/d57gg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě