Mgr. Kateřina Willaschková

Master's thesis

Kvalita života, copingové strategie a zátěž rodičů dětí s poruchou autistického spektra

Quality of life, coping strategies and caregiver burden of parents of children with autism spectrum disorder
Abstract:
Cílem této práce bylo zjistit vztah mezi používanými copingovými strategiemi, zátěží pečující osoby a kvalitou života rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Výzkumný soubor byl tvořen 52 matkami dětí s PAS. Subjektivní kvalita života byla zjišťována pomocí dotazníku SQUALA, copingové strategie byly zjišťovány pomocí dotazníku SVF 78 a pro zjištění pociťované zátěže byl přeložen dotazník The Caregiver …more
Abstract:
The aim of this thesis was to identify relationship between quality of life, caregiver burden and coping strategies in parents of children with autism spectrum disorder. The research sample consists of 52 mothers of children with autism. Subjective quality of life was examined by a Subjective Quality of life Analysis - SQUALA, coping strategies were examined by SVF 78 and to examine caregiver burden …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. David Havelka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta