Theses 

Kvalita života, copingové strategie a zátěž rodičů dětí s poruchou autistického spektra – Mgr. Kateřina Willaschková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Willaschková

Diplomová práce

Kvalita života, copingové strategie a zátěž rodičů dětí s poruchou autistického spektra

Quality of life, coping strategies and caregiver burden of parents of children with autism spectrum disorder

Anotace: Cílem této práce bylo zjistit vztah mezi používanými copingovými strategiemi, zátěží pečující osoby a kvalitou života rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Výzkumný soubor byl tvořen 52 matkami dětí s PAS. Subjektivní kvalita života byla zjišťována pomocí dotazníku SQUALA, copingové strategie byly zjišťovány pomocí dotazníku SVF 78 a pro zjištění pociťované zátěže byl přeložen dotazník The Caregiver Strain Questionnaire. Výsledky potvrdily pozitivní vztah mezi používáním negativních copingových strategií a zátěží respondentek. Dále potvrzují negativní vztah mezi strategií Potřeba sociální opory a zátěží respondentek. Také byl prokázán negativní vztah mezi subjektivní vnitřní zátěží respondentek a kvalitou jejich života.

Abstract: The aim of this thesis was to identify relationship between quality of life, caregiver burden and coping strategies in parents of children with autism spectrum disorder. The research sample consists of 52 mothers of children with autism. Subjective quality of life was examined by a Subjective Quality of life Analysis - SQUALA, coping strategies were examined by SVF 78 and to examine caregiver burden was used The Caregiver Strain Questionnaire. Results showed that there is a positive relationship between negative coping strategies and caregiver burden. The results confirm negative relationship between the need for social support and caregiver burden and the relationship between internal subjective burden and quality of life.

Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, kvalita života, zátěž pečující osoby, copingové strategie, autism spectrum disorder, pervasive developmental disorder, quality of life, caregiver burden, coping strategies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Havelka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz