Bc. Dita Stehlíková

Diplomová práce

Age management v České republice

Age Management in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem age managementu, které je vzhledem k demografickému trendu složení obyvatelstva velice aktuální především ve vyspělých zemích. Age management je součást oblasti řízení lidských zdrojů, která se zabývá využíváním potenciálu věkové diverzity pracovníků podniku, především v kontextu týmové práce. V práci je téma nejprve zmapováno pomocí literární rešerše, pomocí …více
Abstract:
This master thesis deals with the problem of age management, which appears to be very actual issue considering the population structure, especially in developed countries. Age management is a part of human relations management and covers ways of using the potential of employees’ age diversity, mainly in the context of teamwork. Firstly, the thesis covers the topic by literary research, the direction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Řezáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta