Bc. Barbora Redlová

Master's thesis

Multikulturní kompetence v pomáhajících profesích

Multicultural Competence in Helping Professions
Abstract:
Diplomová práce se zabývá multikulturními kompetencemi studentů pomáhajících profesí. První část se věnuje teoretickému pohledu na problematiku kompetencí obecně, jejich definice, strukturu, členění a zaměření na kompetence pracovníka pomáhajících profesí. Kompetence budoucího pracovníka v pomáhajících profesích jsou stěžejním tématem i v praktické části této práce. Jedná se komparaci úrovně multikulturních …more
Abstract:
This thesis is focused multicultural competencies of helping profession's students. The first part deals with theoretical view on the competencies in general definitions, structure, classification and multicultural competencies. In the practical part of this thesis is comparation of multicultural competence of helping profession's students at selected universities. The aim of research is to find out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014
Accessible from:: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Redlová, Barbora. Multikulturní kompetence v pomáhajících profesích. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe