Ing. Petra Koštuříková

Bakalářská práce

Alokace nepřímých nákladů

Indirect cost allocation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat způsob přiřazování nepřímých nákladů ve vybraném podniku, poté jej zhodnotit a navrhnout případná vylepšení. Teoretická část podává přehled o nákladech podniku a jejich členění, kalkulačním systému a jednotlivých metodách kalkulace. Praktická část je zaměřena na analýzu způsobu přiřazování nepřímých nákladů v podniku KOVO BRNO a zabývá se otázkou možného zpřesnění …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to analyse the indirect cost allocation method in a selected company, than to evaluate it and to propose appropriate improvement. The theoretical part gives the view of the cost classification, of the costing system and of the particular costing methods. The practical part is aimed at analysis of the indirect cost allocation method in the company KOVO BRNO and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management