Ing. Andrea Bohuslavová

Diplomová práce

Kalkulace jako nástroj pro stanovení ceny výrobků

Calculation as a product pricing tool
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Kalkulace jako nástroj pro stanovení ceny výrobku“ je návrh kalkulačního systému pro vybraný podnik, který by mohl sloužit jako podklad pro rozhodování o cenách. V první části jsou zmíněna teoretická východiska v oblasti členění nákladů, kalkulací a tvorby cen. Druhá část přináší analýzu stávajícího kalkulačního systému vybraného podniku, aplikaci několika vybraných kalkulačních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Calculation as a product pricing tool” is to concept calculation system for chosen firm that could be used as ground for pricing decisions. First half is concerning with the mentioned theoretical outcomes of different types of cost classification, calculation and pricing. The second half is focusing on analysis of recent calculation system, application of few chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta