Jakub Kot

Diplomová práce

Webová aplikace pro plánování přepravy pro příspěvkovou organizaci Harmonie

Web application for transportation planning for state-funded institution Harmonie
Anotace:
Tato diplomová práce řeší dodání kompletního softwarového řešení v podobě webového informačního systému pro usnadnění procesů v přepravě klientů. Cílem práce je analyzovat aktuální stav procesů kolem tvorby žádanek a požadavky na systém žádanek o přepravu pro příspěvkovou organizaci Harmonie, následně systém vyvinout pomocí vhodně zvolených technologií a otestovat jeho funkčnost jak na úrovni kódu …více
Abstract:
The thesis is addressing the complete delivery of a software solution in the form of information system in order to facilitate the transportation processes. The aim of the thesis is to analyze current conditions around creation of requisitions and requirements for the system of transportation requisitions for state-funded institution Harmonie, subsequently to develop the system using appropriately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2020
  • Vedoucí: Stanislav Vojíř
  • Oponent: David Chudán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78571