Bc. Klára Bartošíková

Diplomová práce

Sociální síť LiknedIn jako prostor pro učení

Social Network Linkedin as a Space for Learning
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jak odborníci z HR využívají LinkedIn ke svému učení. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části práce nejprve popisuji charakteristiky 21. století a jejich vliv na oblast vzdělávání. Situace ve společnosti se promítá také do oblasti vzdělávání, dnes tedy hovoříme o konceptu workplace learning. Toto učení pak probíhá na 3 úrovních …více
Abstract:
This Master thesis puts an emphasis on using LindkedIn by HR experts for learning. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical one. Characteristics of the 21st century and their influence on a field of education are described in the theoretical part. The situation in current society is also reflected in the field of education, which is considered to be a concept of workplace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta