Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

Diplomová práce

Národní kybernetická bezpečnost ČR jako právní problém

Legal Issues in Cybersecurity of the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá právními aspekty národní kybernetické bezpečnosti ČR. V obecné části se práce zabývá konceptualizací kybernetického prostoru a kybernetické bezpečnostní události. Následuje pojednání o působení práva v kybernetickém prostoru. Obecná část se dále zabývá bezpečností, charakterem soudobých hrozeb a vymezuje pojem kybernetické bezpečnosti. Pojem národní bezpečnosti je konkretizován v podmínkách …více
Abstract:
The thesis deals with legal aspects of national cybernetic security of Czech Republic. The general part engages in conceptualization of cybernetic space and a cybernetic security event as well. An exposition on how law acts in cybernetic space follows. Furthermore, the general part deals with security, nature of contemporaneous threats and it also defines the notion of cybernetic security. The notion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta