Bc. Martina Fašangová

Diplomová práce

Systém výberu zamestnancov vo vybraných organizáciách bankového sektora v podmienkach SR

The selection of employees in selectedorganiyations of the bankingsector in Slovakia
Abstract:
The aim of this thesis, based on the theoretical approaches to human resources management and analysis of recruitment in selected banking institution is to reveal the strengths and weaknesses of the system and to make recommendations that could lead to greater efficiency in the current state organizations. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is devoted to the theoretical definition …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických prístupov k riadeniu ľudských zdrojov a analýzy systému výberu zamestnancov vo vybranej inštitúcii bankového sektora odhaliť silné a slabé stránky tohto systému a navrhnúť odporúčania, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu efektívnosti súčasného stavu v organizácií. Diplomová práca je spracovaná do troch kapitol. Prvá kapitola sa venuje teoretickému vymedzeniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance