Bc. Karolína Němečková

Bakalářská práce

Error Correction Strategies for In-Class Speaking Activities

Error Correction Strategies for In-Class Speaking Activities
Anotace:
Tato práce se zabývá použitím korektivní zpětné vazby českými středoškolskými učiteli při aktivitách zaměřených na mluvený projev. Cílem této práce je odpovědět na otázku, jak se čeští učitelé staví k opravování chyb, jaké strategie používají a na základě čeho se pro ně rozhodují. Teoretická část práce se zabývá specifiky mluveného projevu, předkládá čtenáři přehled nejvlivnějších teorií o osvojování …více
Abstract:
This thesis focuses on the use of error correction by Czech high school teachers during in-class speaking activities. The thesis attempts to answer the question of how Czech teachers approach error correction, what strategies they use and what the reasoning behind the choice of these strategies is. The theoretical part deals with the specifics of spoken language, provides the reader with an overview …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: Mgr. Michal Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma