Ing. Petra Šilarová

Disertační práce

Analýza antioxidantů v přírodních matricích s využitím spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Analysis of antioxidants in natural matrices using liquid
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá analýzou látek s antioxidačními účinky v přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie. Je sledována degradace katechinů v zeleném čaji po dobu 6 hodin v jednom nálevu a také vliv dlouhodobého skladovaní na obsah zdraví prospěšných látek. Dále je zkoumán vliv úpravy vzorku černého bezu (sušení a mražení) na obsah antokyanů a vliv úpravy vzorku ječmene na obsah …více
Abstract:
This dissertation thesis is focused on analysis of antioxidants in natural matrices using liquid chromatography. The catechin degradation in green tea was monitored for 6 hours of the same infusion, as well as the influence of long-term storage on green tea catechins was monitored. Further, the influence of sample preparation of elderberry (dried and frozen) on the anthocyanin content was monitored …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šilarová, Petra. Analýza antioxidantů v přírodních matricích s využitím spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická