Ing. Marcela Pospíšilová

Diplomová práce

Možnosti využití kombinace mechanismu chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) a lipofilního mechanismu separace při kapalinové chromatografii přírodních polárních látek

Possibilities of combination of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography and lipophilic separation mechanism in liquid chromatography of naturally occuring polar compounds
Anotace:
Kapalinová chromatografie hydrofilních interakcí (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC) je speciální případ chromatografie s normálními fázemi. Vyznačuje se použitím polární stacionární fáze, která je typická pro chromatografii v systému s normálními fázemi, a vodně ? organické mobilní fáze s vysokým obsahem organických rozpouštědel (acetonitril), jež je typická pro chromatografii s …více
Abstract:
Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) is a special type of normal-phase liquid chromatography. In the HILIC, polar stationary phases which are typical for normal-phase liquid chromatography are used together with an aqueous-organic mobile phases rich in organic solvents (usually ACN) typical for reversed-phase liquid chromatography. HILIC is suitable technique for separation of polar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšilová, Marcela. Možnosti využití kombinace mechanismu chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) a lipofilního mechanismu separace při kapalinové chromatografii přírodních polárních látek. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická