Michal Tuček

Diplomová práce

Koncept Corporate Social Responsibility, jeho vnímání a podpora

Concept Corporate Social Responsibility, its preception and support
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem Corporate Social Responsibility - CSR. Zvolené téma je v současnosti velice aktuální. Mnoho firem se o myšlenky tohoto konceptu v tuzemsku začíná zajímat. Zejména v posledních letech pak jsou již vidět velice zajímavé aktivity a projekty v této oblasti. V teoretické části práce jsou zachyceny podstatné obsahové výklady konceptu, také je zde zdokumentován stav na …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility - CSR. The chosen topic is currently up-to-date. Many companies begin to be interested in the ideas of this concept. Especially in recent years there can be seen activities and projects in this area. In the theoretical part of the work are captured substantive interpretations of the concept, there are also documented in the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Klára Tichá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13235