Bc. Lukáš Zouhar

Bakalářská práce

Přejatá slova v ruském jazyce v oblasti informačních a komunikačních technologií z hlediska fonetického a morfologického

Words of borrowed origin in the field of information and communication technologies in the Russian language from the phonetic-morphological point of view.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na fonetický a morfologický rozbor vybraných ruských přejatých slov z oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním úkolem této bakalářské práce je provést analýzu deseti vybraných slov ze současného ruského jazyka a vysvětlit jejich význam. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První část je teoretická, tvořena třemi celky: první …více
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on the fonetical and morphological analysis of selected Russian borrowed words from the field of information and communication technologies. The main task of the thesis is to perform an analysis of ten selected words from current Russian language and explain their meanings. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part consists of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta