Bc. Radek Vorlíček

Diplomová práce

Dynamika sociální inkluze a exkluze v rámci výchovně vzdělávacích institucí

Social inclusion and exclusion dynamics within pedagogical and educational institutions
Anotace:
Diplomové práce se zabývá dynamikou sociální vzdálenosti mezi dětmi na základních školách a všímá si, jak tato dynamika upevňuje či naopak oslabuje jejich postavení v hierarchii. Práce také popisuje interakční dynamiku v kolektivu dětí a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní skupinové identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo …více
Abstract:
This diploma thesis deals with social distance dynamics among pupils at elementary schools and observes how these dynamics strengthens or weakens their position in the hierarchy. This work also describes the dynamics of interaction in a group of children and records context in which takes place inclusion and exclusion of those who are seen as bearers of other than group dominant identity and whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Hana Synková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vorlíček, Radek. Dynamika sociální inkluze a exkluze v rámci výchovně vzdělávacích institucí. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická