Mgr. Jana Macková

Master's thesis

Sociálně terapeutická dílna a její význam na vybrané oblasti života osob se zdravotním postižením.

Social-therapeutic workshop and its importance in selected areas of life of persons with disabilities
Abstract:
Diplomová práce na téma „Sociálně terapeutická dílna a její význam na vybrané oblasti života osob se zdravotním postižením“ pojednává o osobách se zdravotním postižení, které nemohou najít vhodné pracovní místo na otevřeném ani chráněném trhu práce. Teoretická část práce se zabývá vymezením zdravotního postižení a charakteristikou a klasifikací mentálního a tělesného postižení. Dále pojednává o pohledu …more
Abstract:
My thesis on the topic „Social-therapeutic workshop and it´s importance in selected areas of life of persons with disabilities” deals with persons with disabilities who can´t find a suitable job in the open or protected labor market. The theoretical part deals with the definition of disability and the characterization and classification of mental and physical disability. It also deals, how major society …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta