Lada Šilhavá

Master's thesis

PPC reklama a nástroje online marketingu vybraného podniku

Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na využití PPC reklamy v kontextu online marketingo-vých nástrojů vybraného podniku. Cílem práce je analýza PPC účtů a návrh nových kampaní za účelem snížení podílu nákladů na obratu a zvýšení konverzí. Teoretická část se věnuje představení vývoje komunikačního mixu do současnosti, kdy role in-ternetu stále sílí, a popisuje jednotlivé online marketingové nástroje, které …more
Abstract:
The thesis focuses on the use of PPC advertising in the context of online marketing tools of a selected company. The aim of the thesis is to analyze PPC accounts and propose the new campaign design to reduce the campaign cost/turnover ratio and to increase conversions. The theoretical part introduces the development of the communication mix to the present days, when the role of the Internet continues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku