Bc. Karolína Vejražková

Diplomová práce

Současné online marketingové nástroje komunikace aplikované v kulturních organizacích

Current online marketing tools applied in cultural organizations
Anotace:
Diplomová práce specifikuje současné trendy v online marketingové komunikaci v oblasti propagace a reklamy v kulturně-hudebních organizacích. Přináší aktuální online marketingové nástroje, jejich způsoby aplikace a také tvorbu marketingového mixu. Krátce se zabývá kulturní politikou, která určuje, jakou roli plní stát v neziskovém sektoru. V praktické části je čtenáři blíže upřesněno využití nástrojů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with current trends in online marketing communication in the field of promotion and advertising in cultural and musical organizations. Also describes current online marketing tools, their ways of application and the creation of a marketing mix. It briefly focuse on cultural policy, which determines the role of the state in the non-profit sector. In the practical part, the reader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta