Theses 

Společenská odpovědnost firem a sociální marketing – Bc. Michaela Křehlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Křehlíková

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a sociální marketing

Corporate social responsibility and social marketing

Anotace: Diplomová práce pojednává o společenské odpovědnosti firmy Oriflame a sociálním marketingu. Cílem práce je analyzovat, jak společnost Oriflame přistupuje k problematice Společenské odpovědnosti firem na nadnárodní úrovni i v České republice a navrhnout doporučení, pro lepší využívání konceptu společenské odpovědnosti a sociálního marketingu v této společnosti. Teoretická část práce pojednává o problematice společenské odpovědnosti firem a přístupech k CSR v České republice i v zahraničí. Probírány jsou taktéž CSR standardy, problematika Fairtrade a sociální marketing. V praktické části je provedena analýza CSR aktivit společnosti Oriflame a provedena komparace sociálního marketingu se společností Avon. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, které je zaměřeno na průzkum veřejného mínění o přístupu společnosti Oriflame k CSR.

Abstract: The Diploma thesis examines Corporate Social Responsibility (CSR) and social marketing. The purpose of this study is to analyze the aproach to CSR by the company Oriflame, both on the global level as well as the local level in the Czech Republic, and then to recommend a better use of a CSR draft and social marketing for this company. The theoretical part refers to the CSR issue, the CSR approach in the Czech Republic and abroad, the CSR standards, as well as the Fairtrade issue and the social marketing. The practical part deals with the analysis of the CSR activities in the Oriflame company, including a comparison of social marketing activities with the company Avon. The practical part also contains the research of the public opinion regarding Oriflame's approach to CSR.

Klíčová slova: Společenská odpovědnost, CSR, Oriflame, Fairtrade, Sociální marketing, Corporate social responsibility, Social marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:49, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz