Bc. Michaela Křehlíková

Master's thesis

Společenská odpovědnost firem a sociální marketing

Corporate social responsibility and social marketing
Abstract:
Diplomová práce pojednává o společenské odpovědnosti firmy Oriflame a sociálním marketingu. Cílem práce je analyzovat, jak společnost Oriflame přistupuje k problematice Společenské odpovědnosti firem na nadnárodní úrovni i v České republice a navrhnout doporučení, pro lepší využívání konceptu společenské odpovědnosti a sociálního marketingu v této společnosti. Teoretická část práce pojednává o problematice …more
Abstract:
The Diploma thesis examines Corporate Social Responsibility (CSR) and social marketing. The purpose of this study is to analyze the aproach to CSR by the company Oriflame, both on the global level as well as the local level in the Czech Republic, and then to recommend a better use of a CSR draft and social marketing for this company. The theoretical part refers to the CSR issue, the CSR approach in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní