Bc. Tamara Kunetková

Diplomová práce

Sledování vývoje leukemických klonů u pacientů s AML metodami sekvenace nové generace

Study of leukemic clones evolution in AML patients by next generation sequencing methods
Anotace:
Akutní myeloidní leukémie (AML) je maligní onemocnění krvetvorné tkáně charakteristické nekontrolovatelnou klonální proliferací abnormálních myeloidních progenitorových buněk v kostní dřeni a krvi. U většiny nemocných lze na cytogenetické a molekulární úrovni identifikovat somatické aberace. Metody sekvenování nové generace mají potenciál tyto změny detekovat a kvantifikovat. Cílem diplomové práce …více
Abstract:
Acute myeloid leukemia (AML) is a malignant disease of haematopoiesis characterised by uncontrolled clonal proliferation of abnormal myeloid progenitor cells in bone marrow and blood. It is possible to identify somatic aberration at a cytogenetical and molecular level for a majority of patients. The next generation sequencing methods have a potential to detect and quantify these changes. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta