Bc. Barbora ŠPONEROVÁ

Diplomová práce

Komunikační plán vybrané společnosti

Communication plan of chosen company
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na tvorbu komunikačního plánu u vybrané společnosti, která se zabývá úklidovou činností. Proto jsou v první části práce uvedeny definice služeb, jejich klasifikace, hodnocení a kvalita, cenové strategie a vývoj služeb. Následně je uvedeno komunikační plánování, pod které spadá situační analýza, etapy komunikačního plánu a komunikační mix. Velká pozornost je věnována empirické …více
Abstract:
Submitted thesis is focused on creation of a communication plan of a chosen company,which is occupied with cleaning services. As first, there are defined services in general, then their classification, evaluation, quality, pricing strategy and evolution. Afterwards there is presented the communication plan which contains a site analysis, phases of the communication plan and communication mix. A significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPONEROVÁ, Barbora. Komunikační plán vybrané společnosti. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/