Ing. Anna Oliinyk

Diplomová práce

Marketing a zohledňování sociální a kulturní různorodosti v hotelu Hilton Prague

Marketing of the social and cultural diversity at Hilton Prague
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je vyhodnotit zvolení marketingové strategie hotelu Hilton Prague. K dosažení cíle diplomové práce je využito anketové šetření. Po představení společnosti Hilton následuje stručná definice marketingu a jeho specifikace v oblasti služeb. Je uvedená SWOT analýza hotelu Hilton Prague a marketingový mix. Následující kapitolou je analýza spotřebitele. Je potřeba zjistit …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to favor the selection of marketing strategy of Hilton Prague Hotel. The questionnaire survey is used to achieve the aim of the thesis. Following the introduction of Hilton, there is a brief definition of marketing and its service specification. The Hilton Prague SWOT analysis and marketing mix are outlined. The next chapter is consumer analysis. It’s need to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní