Eliška SVOBODOVÁ

Master's thesis

Eutanazie v kontextu lidských práv

Euthanasia in the context of human rights
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutanazie z pohledu základních lidských práv. Při jejich zkoumání budou uváděny argumenty, proč to které právo svědčí spíše ve prospěch legalizace eutanazie, nebo proti legalizaci. Za tímto účelem jsou v diplomové práci nejprve definovány jednotlivé pojmy s touto problematikou související a pro práci nejpodstatnější, a to například asistovaná sebevražda …viac
Abstract:
The thesis deals with the issue of euthanasia from the perspective of fundamental rights. While studying fundamental rights and euthanasia, I gave arguments, which right is more for legalisation of euthanasia and which is more against legalisation. For this purpose, the thesis defines the most important terms, such as assisted suicide, active and passive euthanasia or palliative medicine. Likewise …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Eliška. Eutanazie v kontextu lidských práv. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/