Mgr. Tomáš Staňa

Bachelor's thesis

Runtime Verification of Linear Temporal Specifications with Degradation

Runtime Verification of Linear Temporal Specifications with Degradation
Abstract:
"Runtime verification" je název disciplíny, která se zabývá kontrolou běhu systému. Ostatní metody garantují korektnost jenom na teoretické úrovni, reálné implementace systémů se potýkájí s mnoha dalšími faktory, které mohou způsobit změny oproti očekávanému chování. V této práci je pozornost věnována především požadavkům vyjádřeným pomocí "Linear Temporal Logic with Degradation specifications".
Abstract:
Runtime verification is discipline dealing with control of a system’s run under given scrutiny. Other verification method guarantee correctness only theoreti- cally, but real systems deals with other factors, that may cause changes in its behaviour. In particular, we propose method for runtime verification of Linear Temporal Logic with Degradation specifications.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Reader: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics