Mgr. Edita Sýkorová

Diplomová práce

Komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením

The communication skills of students with mild mental disabilities
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat komunikativní schopnosti žáků s mentálním postižením v souvislosti se zkvalitněním práce pedagogů a zaměstnanců různých pracovišť, se kterými žáci přicházejí bezprostředně do kontaktu. Také zkoumá jaký způsob komunikace tito žáci upřednostňují. Cílem dotazníkového šetření, které má základ ve spolupráci s vedením daných pracovišť, studiu odborné literatury a v nově …více
Abstract:
The goal of this dissertation is to analyze the communication competency of the mental retarded pupils in the connection with the improvement of educators and employees of different places, the pupils are coming into contact with. The thesis also goes for the most preferred way of communication used by the mental retarded pupils. The aim of the survey investigation, which is based on the cooperating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Bradáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby