Theses 

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací – Bc. Jaroslava Žaludová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Žaludová

Bachelor's thesis

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací

The importance of social support provided to single mothers in the context of coping with their life situation

Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem zvládání životních situací u matek samoživitelek, které žijí s dětmi bez partnera a musí si v rozličných životních situacích poradit samy. V jejich životech zastávají často zásadní úlohu lidé, kteří těmto ženám pomáhají a tvoří jejich sociální oporu. Obsah práce je rozdělen na dvě části. V první části jsou teoreticky ukotveny témata a termíny pro následující výzkumnou část bakalářské práce. Výzkum se zaměřuje na analýzu a syntézu sociální opory v životě dvou matek samoživitelek.

Abstract: The Bachelor’s thesis focuses on how single-mothers who live with their children without a partner cope with their life situation, on how they manage to deal with varied daily worries (problems) on their own. A crucial role in those women’s lives is played by people who help them, providing them thus social support. The thesis is divided into two parts. The first part includes theoretical specification of the topic and terminology for the subsequent research part of the work. The research focuses on analysis and synthesis of social support in life of two single-mothers.

Keywords: sociální opora, matka samoživitelka, životní situace, zvládání, neúplná rodina, péče o dítě, pomoc, narativní analýza, narativní rozhovor, narátor, vypravěč, social support, single mother, life situation, coping with something, single-parent family, child care, help, narrative analysis, narrative interview, the narrator

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Buchta

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 02:56, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz