Bc. Martin Štěrba

Diplomová práce

Homework in English Language Teaching at Secondary School

Homework in English Language Teaching at Secondary School
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem „Domácí úkol ve výuce anglického jazyka na střední škole“ je prezentovat a zpětně vyhodnotit soubor diferenciovaných domácích úkolů, jejichž cílem je posílit samostatnost studentů a pomoci při rozvoji jejich komunikační kompetence. Teoretická část se zabývá zejména problematikou domácího úkolu ve výuce jazyků, konkrétně pak přináší stručný přehled historického a současného …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Homework in English Language Teaching at Secondary School" is to introduce and retrospectively evaluate a set of differentiated homework tasks designed to strengthen learners' autonomy and to help develop their communicative competence. In the theoretical part, primary focus is on the issue of homework in language teaching, more specifically on a summary of historic and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta