Klára ČAŇKOVÁ HORNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Náhradní výchovná péče

Spare pastoral care
Anotace:
V bakalářské práci jsem vysvětlila a popsala jaké jsou formy náhradní výchovné péče, a to ústavní výchovy-jako jsou kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, dětské psychiatrické léčebny a ústavy sociální péče a dále rodinné péče-jako je osvojení, pěstounskou péči, svěření do péče třetí osoby a SOS vesničky. Náhradní výchovná péče je velmi citlivým tématem, kdy se zde jedná …více
Abstract:
The work I describe and explain Chat forms of alternative educational services and institutional care such as institution for infants, childrenś homes, educational institutions, diagnosis, psychiatric hospitals and social care and family care such as adoption, foster care, custody of a third party and SOS villages. Spare educational care is a very sensitive topic, when there is the children who for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 17753

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Eva Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAŇKOVÁ HORNÍČKOVÁ, Klára. Náhradní výchovná péče. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe