Theses 

Věrnostní program vybrané organizace – Bc. Tereza Jíšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Jíšová

Bakalářská práce

Věrnostní program vybrané organizace

Loyalty Programme of a Company

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou věrnostních programů a jejich rolí v rámci integrované marketingové komunikace. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám vymezením hlavních teoretických východisek v rámci podpory prodeje, resp. věrnostních programů. Úvod do praktické části je věnován charakteristice společnosti Starbucks, jejímu věrnostnímu programu a komparaci konkurenčních věrnostních programů. V závěru zhodnocena anketa zabývající se věrnostním programem společnosti Starbucks.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problem of loyalty programs and their role in integrated marketing communications. This thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the definition of the main theoretical assumptions concerning the sales promotion and loyalty programs in particular. Introduction to the practical part is devoted to characteristics of the Starbucks company and their loyalty program inclusive of comparison of the program with those of their main competitors’. In the end, evolution of the survey dealing with the Starbucks company’s loyalty program is presented.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, podpora prodeje, věrnostní program, Starbucks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz