Bc. Nikola Hálová

Diplomová práce

Hodnocení služeb Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prostřednictvím metody mystery shoppingu

Evaluation of services of the Central Library of the Faculty of Arts at Masaryk University through the Mystery shopping method
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením služeb Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pomocí metody mystery shoppingu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na design služeb a jeho aplikaci v české i zahraniční praxi, dále se věnuje vybraným technikám sběru zpětné vazby přímo od uživatelů s důrazem na kvalitativní metodu mystery shoppingu. Čtenář se rovněž …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of services of the Central Library of the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno through the mystery shopping method. It is divided into two parts. The first part is devoted to service design and its application in Czech and foreign practice. It also focuses on selected techniques of collecting feedback directly from users, emphasizing the qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta