Pavel Mészáros

Diplomová práce

State Ownership in the EU: Comparative analysis

Státní vlastnictví v EU: Komparativní analýza
Anotace:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat, do jaké míry má změna vlastnictví, v tomto případě privatizace, vliv na klíčové ukazatele výkonnosti společností v EU až do 4 let po změně. Použili jsme metodu párování v následné kombinaci s metodou rozdíly v rozdílech, abychom odhadli průměrný dopad intervence na podpořených jednotkách. Zároveň jsme posléze diferencovali různé rozsahy privatizací. Našli jsme …více
Abstract:
This paper attempts to investigate the degree to which the change of ownership, in other words, privatization, affects the key performance indicators of companies in the EU up to 4 years after the change. We employed propensity score matching with consequent difference in differences method to estimate overall average treatment on the treated as well as subsequently differentiating between magnitudes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Andrea Cabello

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71597