Pavla Horáková

Diplomová práce

Klíčové ukazatele obchodní společnosti

Key Indicators of the Business Company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu klíčových ukazatelů společnosti a návrhu systému ukazatelů u konkrétní obchodní společnosti. V teoretické části je popsána základní charakteristika klíčových ukazatelů. Obsahuje popis výkonnosti, způsoby měření a hodnocení výkonnosti, určení postupu ke stanovení vhodných ukazatelů a popis zavádění klíčových ukazatelů výkonnosti ve společnosti. Praktická část je …více
Abstract:
The master thesis is focused on the analysis of key indicators in the company and proposes a system of indicators for a specific company. The theoretical part describes main characteristics of key indicators. It includes a description of performance, measurement methods and performance evaluation, procedure determination for appropriate indicators selection and the implementation description of key …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Marcela Palochová
  • Oponent: Jiří Mlýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava