Ing. Helena Ulrychová

Bakalářská práce

Metodiky a důvody zkoumání hodnototvorného procesu společnosti a rozbor jeho klíčového významu pro řízení vztahu mezi dodavatelem a touto společností. Úloha dodavatele při zefektivnění hodnototvorného procesu.

Methods and Reasons of the Company Value-Creating Process Investigation and Analysis of its Key Importace for Supplier Relationship Management. Suppliers Role in the Effectiveness of Value-Creating Process
Anotace:
Cílem bakalářské práce je průzkum a popis hodnototvorného procesu společnosti a podání návrhů na jeho zefektivnění. V první části jsou popsány existující systémy zkoumání a zefektivňování hodnototvorného procesu. Jedná se zejména o hodnotový management, supply chain management a hodnotovou analýzu. V druhé části práce jsou zkoumány interní procesy společnosti, přání a potřeby zákazníků. Na závěr jsou …více
Abstract:
The objective of the bachelor thesis is the investigation and analysis of Company Value-Creating Management and presentation of suggestions for its reengineering. In the first part, there are presented the existing systems of research and reengineering of Company Value-Creating Management. The value management, supply chain management and value analysis are introduced in this part. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní