Theses 

Úloha dodavatele při zefektivnění hodnototvorného procesu podniku v prostředí B2B – Bc. Martin Lenfeld

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Lenfeld

Diplomová práce

Úloha dodavatele při zefektivnění hodnototvorného procesu podniku v prostředí B2B

Supplier’s role in enterprise effectiveness increasing of value-creating process in B2B environment.

Anotace: Diplomová práce pojednává o průmyslovém trhu (B2B). Zaměřuje se na možnosti dodavatelů při zefektivnění hodnototvorných procesů podniků. V diplomové práci je provedena podrobná teoretická analýza problematiky efektivity hodnototvorných procesů. Dále jsou definováni hlavní účastníci, kterými jsou dodavatelé, podniky a zákazníci. Problematika je posouzena ze stran jednotlivých účastníků procesu. Teoretické poznatky jsou podloženy a potvrzeny výraznými praktické příklady. V závěru je navržen optimální model komunikace modelu mezi dodavateli, podniky a zákazníky pro zvýšení efektivity procesů.

Abstract: The diploma work is about industrial market (B2B). It focused to suppliers possibilities to make enterprise value-creating process more effective. There is made detailed theoretical analyses of the value-creating effectiveness process matters. Further the main participants are defined, which are suppliers, enterprises and customers. The problems are judged from sides of each process participants. Theoretical pieces of knowledge are well-founded and confirmed by strong practical examples. In the end is designed the optimal communication model among supplies, enterprises and customer for increasing of process effectiveness.

Klíčová slova: Dodavatel, efektivita, hodnototvorný proces (HTP), marketing, očekávání, podnik, potřeby, požadavky, řízení, řízení vztahů se zákazníky (ŘVZ), segmentace trhu, služba, trh, výrobek, zákazník, zboží. Supplier, effectiveness, value-creating process (VCP), expectations, enterprise, needs, requirements, management, customer relationship management (CRM), market segmentation, service, market, product, customer, goods.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz