Bc. Martin Lenfeld

Diplomová práce

Úloha dodavatele při zefektivnění hodnototvorného procesu podniku v prostředí B2B

Supplier’s role in enterprise effectiveness increasing of value-creating process in B2B environment.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o průmyslovém trhu (B2B). Zaměřuje se na možnosti dodavatelů při zefektivnění hodnototvorných procesů podniků. V diplomové práci je provedena podrobná teoretická analýza problematiky efektivity hodnototvorných procesů. Dále jsou definováni hlavní účastníci, kterými jsou dodavatelé, podniky a zákazníci. Problematika je posouzena ze stran jednotlivých účastníků procesu. Teoretické …více
Abstract:
The diploma work is about industrial market (B2B). It focused to suppliers possibilities to make enterprise value-creating process more effective. There is made detailed theoretical analyses of the value-creating effectiveness process matters. Further the main participants are defined, which are suppliers, enterprises and customers. The problems are judged from sides of each process participants. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní