Theses 

Vývoj a implementace informačního systému : případová studie – Bc. Jan Střálka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Jan Střálka

Diplomová práce

Vývoj a implementace informačního systému : případová studie

Development and inmplementation of information system: case study

Anotace: Cílem práce je návrh a tvorba internetové služby Půjčím.to na základě autorova podnikatelského záměru. Úvod práce se věnuje sdílené ekonomice obecně, analýze trhu, marketingovému mixu a způsoby monetizace. Hlavní část práce se věnuje použitým technologiím, návrhu a implementaci informačního systému. V závěru se práce zabývá webovou analytikou, dosavadními výsledky projektu, který je již nasazen do praxe, a plány do budoucna.

Abstract: The aim of this work is to design and create the internet service Půjcim.to based on the author's business plan. Introduction of the work is about shared economy in general, market analysis, marketing mix and ways of monetization. The main part is about implementation, used technologies and design of the information system. End of the work is about web analytics and actual results of the project and about future plans.

Klíčová slova: Informační systém, případová studie, analýza trhu, sdílená ekonomika, marketingový mix, půjčování věcí, půjčovna

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz