Bc. Jan Střálka

Diplomová práce

Vývoj a implementace informačního systému : případová studie

Development and inmplementation of information system: case study
Anotace:
Cílem práce je návrh a tvorba internetové služby Půjčím.to na základě autorova podnikatelského záměru. Úvod práce se věnuje sdílené ekonomice obecně, analýze trhu, marketingovému mixu a způsoby monetizace. Hlavní část práce se věnuje použitým technologiím, návrhu a implementaci informačního systému. V závěru se práce zabývá webovou analytikou, dosavadními výsledky projektu, který je již nasazen do …více
Abstract:
The aim of this work is to design and create the internet service Půjcim.to based on the author's business plan. Introduction of the work is about shared economy in general, market analysis, marketing mix and ways of monetization. The main part is about implementation, used technologies and design of the information system. End of the work is about web analytics and actual results of the project and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace