Theses 

Společná zemědělská politka EU a tvorba výukových projektů na středních školách – Bc. Jaroslava Schauerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Schauerová

Diplomová práce

Společná zemědělská politka EU a tvorba výukových projektů na středních školách

The common agricultural policy of EU and production tutorial on the secondarry school

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou Společné zemědělské politiky Evropské unie. Nejdříve se zaměřuje na analýzu současných trendů převládajících v SZP a jejich působení na zemědělský sektor České republiky. Z nových trendů je věnována pozornost především tzv. Health Checku a nový výzvám evropského zemědělství. V další části pak tato práce představuje návrhy výukových projektů, prezentace a pracovních listů určených k výuce tématiky evropského zemědělství a SZP na středních školách.

Abstract: This thesis deals with questions of The Common Agricultural Policy of European Union. At first the thesis aims at analysis of current trends dominant in CAP and their impacts to agricultural sector of the Czech Republic. There is given mainly attention to Health Check and new challenges of European agriculture. In the following part it introduces propositions of tutorial projects, presentation and worksheets intended to education of the theme European agriculture and CAP on secondary schools.

Klíčová slova: Klíčová slova v češtině, Společná zemědělská politika, Evropská unie, Health Check, nové výzvy, zemědělství, multifunkční charakter, výukový projekt, pracovní list Keywords in English, pracovní list, Common Agricultural policy, European Union, new challenges, agriculture, multifunction character, tutorial project, worksheet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:10, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz