Theses 

Gymnázium Frýdlant jako centrum komunitního rozvoje – Bc. Petr Malec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Malec

Diplomová práce

Gymnázium Frýdlant jako centrum komunitního rozvoje

Gymnasium Frydlant as the centre point of community development

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice komunitního rozvoje a vzdělávání na školní půdě frýdlantského Gymnázia. Úvodní kapitola se zabývá shrnutím oficiální a neoficiální charakteristiky frýdlantského výběžku. Další část obsahuje základní představení regionálních a komunitních teorií či institucionálních podkladů pro komunitní rozvoj. Důležitý je také popis funkce spolků a občanských sdružení na Frýdlantsku. Část věnující se komunitnímu vzdělávání obsahuje vyhledání komunitních principů v učebnici a školních kurikulárních dokumentech. Uveden je také popis aktivit frýdlantského Gymnázia směrem ke komunitnímu rozvoji, ale i představení koncepcí vzdělávání pojednávající o komunitním rozvoji. V závěrečné části je řešeno využití potenciálu teorie místně zakotveného učení pro vzdělávací práci frýdlantského gymnázia.

Abstract: The diploma thesis deals with the subject of community development and education in the ground of Frýdlant grammar school. The opening chapter is concerned with the summary of the official and unofficial characteristics of Frýdlant promontory. The next part contains the basics of regional and community theories or institutional data for community development. The description of the function of societies and citizens' associations is also important. The part dealing with community education contains the findings of community principles in a schoolbook and school curriculum documents. The description of Frýdlant grammar school activities in terms of community development, along with the introduction of community development educational concepts, is also presented. The closing part focuses on the use of the potential of place-based learning for the educational work in Frýdland grammar school.

Klíčová slova: Frýdlantsko, Gymnázium Frýdlant, žáci, komunita, komunitní rozvoj, místně zakotvené učení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26820 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Malec, Petr. Gymnázium Frýdlant jako centrum komunitního rozvoje. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:52, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz